نظر به تفاهم نامه فیمابین معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و به استنادات مصوبات هجدهمین جلسه شورای راهبردی و سیاستگذاری مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی (شورای عالی تخصصی مراکز رشد) مورخ 09/09/1394 موافقت اولیه مرکز رشد واحدهای فناور با رویکرد 70 درصد تخصصی کشاورزی ( با تاکید بیوتکنولوژی و مکانیزاسیون) به واحد کرمانشاه اعطا گردید.لذا این مرکز در سال 94 با مدیریت دکتر زهرا فرشادفر تاسیس و هم اکنون دکتر فرامرز ملکیان ریاست این مرکز را بر عهده دارد.

زمینه‌های فعالیت مرکز رشد:

مرکز رشد واحد کرمانشاه هم راستا با ضرورت‌ها و نیازهای صنعت و جامعه، و با عنایت به اهداف و چشم‌انداز مرکز، زمینه‌های تخصصی زير را به عنوان محورهای فعالیت مرکز پیش‌بینی می‌نماید.

واحدهای تحقیق و توسعه ( R&D ) با قابلیت ارائه خدمات مورد نیاز صنایع و سازمان‌های اجرایی

انرژی (خصوصاً انرژی‌های نو و تجدید پذیر) و نانو

 ارتباطات و رسانه (با توجه به آنکه رشد ناخالص ملی به مقوله رسانه و ارتباط تخصیص یافته است)