در صورت داشتن هر گونه سوال، پيشنهاد و يا انتقاد با دفتر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه تماس حاصل نماييد.

آدرس ساختمان مرکز رشد :میدان آیت اله کاشانی خیابان دارایی (اجلالیه) بالاتر از دبستان رستگار مرکز رشد واحد های فناور

تلفن  : 08337216557  و   08337216554

آدرس دانشگاه: میدان فردوسی انتهای شهرک متخصصین مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی امام خمینی (ره)

تلفن :0837243181  داخلی 2614

پست الکترونيکي :                                                                  

     Kermanshah.roshd@yahoo.com

      Kermanshah.roshd@gmail.com