مزایای استقرار در مرکز رشد:

  • قرارگرفتن در یک فضای پژوهشی و افزایش زمینه‌های تعامل اعضاء هیئت علمی دانشگاه
  • ایجاد فرصت­های کاری و نوآوری برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه
  • کاهش خطر پذيري و هزینه‌های استقرار جهت شرکت‌های تازه تاسیس
  • امکان بهره­مندی از تسهیلات و زیرساخت­های کرمانشاه چون آزمایشگاه،کارگاه،کتابخانه و...
  • استفاده از خدمات حمایتی مرکز رشد و استقرار در فضایی مناسب
  • تمهید بستری جهت اخذ و اجرای طرح­های تحقیقاتی برون دانشگاهی
  • تأمین خدماتا داری مورد نیازشرکت­ها (مطابق با تعرفه خدمات مرکز)