حمایت ها در مرحله رشد

حمایت ها در این دوره شامل استفاده از خدمات عمومی و اختصاصی مرکز رشد تا سقت 30 میلیون تومان به شرح زیر است:

  1. فضای اداری، کاگاه، آزمایشگاه، اتاق جلسه، کتابخانه و ...
  2. تجهیزات اولیه اداری شامل میز، صندلی، رایانه، اینترنت و ...
  3. استفاده از کلیه خدمات آموزشی و مشاوره ای مرکز رشد شامل مشاوره های حقوقی، مالی، بازاریابی، ثبت مالکیت فکری و ...
  4. امکان حضور در نمایشگاها تخصصی، جشنواره­های مورد نیاز
  5. پرداخت کمک هزینه ساخت نمونه اولیه تا سقف 30 میلیون تومان از محل بودجه پِژوهشی واحدها بر اساس بند 4 ماده 6 آیین نامه اجرایی تاسیس و اداره مرکز رشد

تبصره1: در صورتی هسته فناور خواستار نمونه ساخته شده باشد باید مبلغ دریافتی را با نظر شورای مرکز رشد تسویه حساب کامل کند.

تبصره 2: در صورت نیاز به مبلغ بیش از 30 میلیون تومان برای ساخت نمونه پس از تایید شورای مرکز رشد باید برای گرفتن مجوز از معاونت پِژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی-دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت (کمیته توسعه فناوری) اقدام شود.

  1. در اولویت قرار دادن برای استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و استفاده از همه مزایا و تسهیلات بر اساس مقررات مربوط
  2. در صورت موفق بودن واحد فناوری و تایید شورای مرکز رشد، برای سرمایه گذاری دانشگاه در قالب مشارکت و یا سهامداریٰ، به شورای سرمایه گذاری و اقتصاد دانش بنیان واحد معرفی تا اقدامات لازم صورت پذیرد.
  3. امکان استفاده از تسهیلات ارزان قیمت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر بانک هاٰ، صندوق های طرف قرارداد با دانشگاه.
  4. با توجه به خروج موفق یا ناموفق هسته های فناورٰ، مرکز رشد می تواند معادل ریالی حمایت های انجام گرفته (صفر تا صد درصد) را از هسته های فناور دریافت کند. میزان درصد مبلغ بازپرداختی با نظر شورای مرکز رشد خواهد بود.